HIZA INTRODUCE VOYAGE PROJECT IN TRAINING SEMINAR

In August 18th 2016, HIZA and Trade Union hold the seminar to train the labour decrees for more 300 senior managers and human resource managers of many companies in Hanoi industrial and export processing zones. Besides, Mr. Nguyen Dan Tam – Deputy Chief of HIZA’s office introduce general information about VOYAGE project to the senior managers. He highly focused on 6 objectives of the projects: Implement the Vietnamese database of university graduates; Develop the Vietnamese Graduates Profile Survey; Design the Vietnamese Graduates Job condition Survey;Set up a Qualifies System of Vietnamese Graduates Placement; Draft the best practice guidelines & common learning for internship promotion and skill needs’ monitoring. 

In addition, he also emphasized three main benefits from the project for Vietnamese companies, as follows:

  • Availability of CV regularly updated by graduates;
  • CV search facilities for human resources selection and recruitment purposes;
  • Possibility to check and compare profiles of graduates to hire.  

Through his general introduction about the project, many senior managers are interested in the project. They said that employers have faced many difficulties in labor recruitment. Many companies have been losing a lot of effort and money to recruit qualified employees. Then, they take the extra time to train them. 

 

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM’ TẠI HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Ngày 18/08/2016, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội (Ban quản lý) phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn các nghị định của Chính Phủ hưởng dẫn thực hiện Bộ Luật lao động. Hội nghị thu hút gần 300 các nhà quản lý và nhân sự của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố. 

Tại hội nghị, bên cạnh việc tập huấn và trao đổi với các doanh nghiệp về các nghị định của Chính Phủ liên quan tới Bộ luật lao động, Ông Nguyễn Đan Tâm  - Chánh văn phòng  đại diện Ban quản lý đã giới thiệu tổng quan về dự án ‘Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên các trường đại học Việt Nam’ – VOYAGE.   

Ông Nguyễn Đan Tâm đã trao đổi với các doanh nghiệp về 6 mục tiêu cụ thể mà dự án hướng tới:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu cử nhân tốt nghiệp đại học tại Việt Nam;

- Thực hiện khảo sát hồ sơ năng lực cử nhân Việt Nam;

- Kết nối cử nhân tôt nghiệp với các doanh nghiệp tại Việt Nam và Châu Âu;

- Thiết kế chương trình khảo sát điều kiện việc làm cho cử nhân Việt Nam;

- Xây dựng hệ thống kiểm định chất lườn đào tạo cử nhân tại Việt Nam;

- Dự thảo các hưỡng dẫn thực hành tôt nhất, tìm kiếm cơ hội  thực tập và nâng cao kỹ năng cho sinh viên.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đan Tâm cũng nhấn mạnh tới những 3 lợi ích chính mà dự án mang lại cho các doanh nghiệp, đó là:

- Được tiếp cận với cơ sở dữ liệ của ứng viên triển vọng thường xuyên được cập nhật;

- Được sử dụng công cụ tìm kiềm để lựa chọn nhân sự phù hợp;

- Có thể kiểm tra và so sánh hồ sơ của cá ứng viên trước khi tuyển dụng.

Thông qua phần giới thiệu tổng quan về dự án, nhiều nhà quản lý và nhân sự tham gia tại hội nghị bày tỏ rất mong dự án VOYAGE tiếp tục phát triển và hoàn thành các mục tiêu đặt ra để có thể hỗ trợ cho họ nhiều hơn trong việc tiếp cận nguồn thị trường lao động có chất lượng cao.

 

 

 

Image Gallery: 

Tags: